O Kancelarii Prawnej RPLC


Kancelaria Prawna RPLC powstała w styczniu 2013 r., jako kancelaria specjalizująca się w obsłudze podmiotów gospodarczych, wspierając je zarówno w bieżącej działalności jaki i doradzając w konkretnych przedsięwzięciach biznesowych.

photo-1453945619913-79ec89a82c51Zapewniamy zarówno stałą, bieżącą obsługę prawną, jaki i doraźne doradztwo prawne, w szczególności sporządzanie analiz prawnych. Przeprowadzamy szkolenia.

Kancelaria oferuje  w szczególności kompleksowe doradztwo na rzecz przedsiębiorców, m. in.  w zakresie prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego, prawa pracy, jak również zastępstwo procesowe zarówno w postępowaniu sądowym, sądowoadministracyjnym, jak i administracyjnym. Reprezentujemy naszych Klientów również w postępowaniach egzekucyjnych.

Mec. Łukasz Piętka

1Kancelarię Prawną RPLC założył radca prawny Łukasz Piętka – Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także studiów podyplomowych z zakresu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz zarządzania nieruchomościami. Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Uczestnik Otwartego Seminarium Doktoranckiego prowadzonego przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych, szczególnie z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa konkurencji czy prawa pracy. Reprezentuje klientów w licznych postępowaniach sądowych przeciwko zakładom ubezpieczeń.

Praktyka mec. Łukasza Piętki obejmuje również  prawo ochrony danych osobowych.

„Ignorantia iuris nocet” – (łac. nieznajomość prawa szkodzi).

Digesta Iustiniani (D.22.6.9 pr.)