Obszary Działalności


Kancelaria oferuje w szczególności kompleksowe doradztwo na rzecz przedsiębiorców, m. in. w zakresie prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego, prawa pracy, jak również zastępstwo procesowe zarówno w postępowaniu sądowym, sądowoadministracyjnym, jak i administracyjnym. Reprezentujemy naszych Klientów również w postępowaniach egzekucyjnych.

null

Prawo Gospodarcze

Praktyka Kancelarii RPLC obejmuje kompleksową obsługę w zakresie prowadzonej przez klientów Kancelarii działalności gospodarczej, zarówno prowadzonej w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i w formie spółek, w tym spółek kapitałowych prawa handlowego. Kancelaria RPLC specjalizuje się w prawie konkurencji, w tym w szczególności w prowadzeniu sporów sądowych dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji.

null

Prawo Cywilne

Kancelaria RPLC zapewnia doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego, w szczególności prawa pracy, prawa lokalowego i spółdzielczego. Praktyka Kancelarii RPLC obejmuje również m. in. prawo autorskie oraz prawo ochrony danych osobowych. Kancelaria RPLC reprezentuje także swoich klientów w procesach sądowych z zakresu prawa rodzinnego.

null

Prawo Administracyjne

Praktyka Kancelarii RPLC w zakresie prawa administracyjnego obejmuje, w szczególności, kompleksowe doradztwo oraz reprezentowanie Klientów zarówno w ramach postępowania przed organem administracyjnym, jak w postępowaniu sądowoadministracyjnym.